Čestné prohlášení týmů

Každý tým je povinen při registraci podepsat čestné prohlášení, kde potvrzuje, že všichni z týmu jsou zdraví a řádně otestovaní, proočkovaní, či prodělali nemoc Covid 19. Čestné prohlášení stáhnete na odkazu níže:

Čestné prohlášení covid_FPO2021

Hygienická opatření

Důrazně všechny žádáme, aby se turnaje nezúčastnili, pokud mají nějaké příznaky nemoci, aby nenastala nepříjemnost, která v dnešní době hrozí. Zároveň prosím účastníky turnaje o maximální ohleduplnost a dodržování základních hygienických pravidel, nejen mezi týmy vlastními, ale hlavně ve společných prostorách (šatny, záchody, koupelny). Na pořadatelských stolcích bude také k dispozici dezinfekce.

Prosíme všechny účastníky turnaje o dodržování 3 R (roušky, ruce, rozestupy) a nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách haly! (s výjimkou hraného utkání). Pořadatelé budou toto striktně kontrolovat.

Co se týče podmínek testování, každý účastník turnaje musí splnit jedno z níže uvedených, vše potvrzuje vedoucí týmu podpisem u čestného prohlášení:

absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem

absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (na odběrovém místě)

byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo 14 dní od očkování jednodávkovou vakcínou

uvedená osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.