GDPR - Informace o ochraně osobních údajů

Vyplněním soupisky či registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů. V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsme povinni Vás informovat, jaká Vaše osobní data máme k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využíváme a jaká práva máte vůči nám ve vztahu k osobním datům.  

Základními údaji, které v databázi turnaje ukládáme jsou jméno, příjmení a ročník narození. Základní údaje je každý hráč povinen uvést, pokud se chce účastnit turnaje. Zástupce týmu je povinen uvést navíc svůj e-mailový účet a mobilní telefon určený k registraci, správě týmu a základní komunikaci. Základní údaje musí být ověřitelné dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele. Údaje mnohou být uvedeny na internetových stránkách. V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů samozřejmě máte právo na jejich odstranění. Svoji žádost zašlete na e-mail info@fatpipeopen.cz, avšak dovolujeme si upozornit na nemožnost startu v turnaji.  

Přihlášením se do turnaje poskytujete svolení pro pořízení obrazových a zvukových záznamů týkající, které mohou být zveřejněny na webu či sociálních sítích turnaje.